EE17外汇易 > 外汇书籍 > 华尔街四十五年 >

第六章 平均指数量要涨磁的时间跨度(2)

发布:2016-06-06 11:59

 5月28日 …… 172.50点 A 123天

 6月27日 …… 165.50点 D 30天

 10月3日 …… 195.50点 A 97天

 1928年 1月3日 …… 203.50点 A 73天

 1月18日 …… 191.50点 D 15天

 3月20日 …… 214.50点 A 62天

 4月23日 …… 207.00点 D 34天

 5月14日 …… 220.50点 A 21天

 5月22日 …… 211.50点 D 8天

 6月2日 …… 220.50点 A 13天

 6月18日 …… 202.00点 D 16天

 7月5日 …… 214.50点 A 19天

 7月16日 …… 205.00点 D 11天

 10月24日 …… 260.50点 A 100天

 10月31日 …… 249.00点 D 7天

 11月28日 …… 298.50点 A 28天

 12月10日 …… 254.36点 D 12天

 1929年 2月1日 …… 325.00点 A 53天

 2月18日 …… 293.00点 D 17天

 3月1日 …… 325.00点 A 13天

 3月26日 …… 281.50点 D 25天

 5月6日 …… 331.00点 A 41天

 5月31日 …… 291.00点 D 24天

 7月8日 …… 35050点 A 38天

 7月29日 …… 337.00点 D 21天

 9月3日 …… 386.10点 A 36天

 10月4日 …… 321.00点 A 31天

 10月11日 …… 358.50点 A 7天

 10月29日 …… 210.50点 D 18天

 11月8日 …… 245.00点 A 10天

 11月13日 …… 195.50点 D 5天

 12月9日 …… 267.00点 A 27天

 12月20日 …… 227.00点 D 11天

 1930年 2月5日 …… 274.00点 A 47天

 2月25日 …… 259.50点 D 20天

 4月16日 …… 297.75点 A 50天

 5月5日 …… 249.00点 D 19天

 6月2日 …… 275.00点 A 28天

 6月25日 …… 207.50点 D 23天

 7月28日 …… 243.50点 A 33天

 8月9日 …… 234.50点 D 12天

 9月10日 …… 247.00点 A 32天

 10月18日 …… 183.50点 D 38天

 10月28日 …… 298.50点 A 10天

 11月10日 …… 168.25点 D 13天

 11月25日 …… 191.50点 A 15天

 12月17日 …… 154.50点 D 22天

 1931年 2月24日 …… 196.75点 A 59天

 4月29日 …… 142.00点 D 64天

 5月9日 …… 156.00点 A 10天

 6月2日 …… 119.50点 D 24天

 6月27日 …… 157.50点 A 25天

 8月6日 …… 132.50点 D 40天

 8月15日 …… 146.50点 A 9天

 10月5日 …… 85.50点 D 51天

 11月9日 …… 119.50点 A 35天

 1932年 1月5日 …… 69.50点 D 57天

 1月14日 …… 87.50点 A 9天

 2月10日 …… 70.00点 D 27天

 2月19日 …… 89.50点 A 9天

 6月2日 …… 43.50点 D 103天

 6月16日 …… 51.50点 A 14天

 7月8日 …… 40.60点 D 22天

 9月8日 …… 81.50点 A 62天

上一页2 / 5下一页
上一篇:第五章 短期价格调整的时间周期
下一篇:第七章 道琼斯30种工业股平均指数的3日图

热门文章