EE17外汇易 > 外汇书籍 > 华尔街四十五年 >

第六章 平均指数量要涨磁的时间跨度

发布:2016-06-06 11:59

 如果你有道琼斯工业股平均指数每次涨跌的时间长度记录,并且知道涨跌的幅度,那么你就能够说明未来市场的运动周期,并在每个重要时间循环——以往重复次数最多的循环——的尾声,警惕转势的出现。

 在下表中,指数后的字母“A”代表上涨,其后是上涨的时间。而字母“D”代表下跌,其后的天数表示市场从上个指数位下跌所经历的时间。

 1912年 10月8日最高点 94.25点

 1913年 6月11日最低点 72.11点 D 246天

 9月13日 …… 83.50点 A 94天

 12月15日 …… 75.25点 D 95天

 1914年 3月20日 …… 83.50点 A 95天

 2月24日 …… 53.17点 D 279天

 1915年 4月30日 …… 71.78点 A 127天

 5月14日 …… 60.50点 D 14天

 12月27日 …… 99.50点 A 199天

 1916年 7月13日 …… 86.50点 A 198天

 11月21日 …… 110.50点 A 30天

 12月21日 …… 90.50点 A 30天

 1917年 1月2日 …… 99.25点 A 14天

 2月2日 …… 87.00点 D 31天

 6月9日 …… 99.25点 A 127天

 12月19日 …… 65.90点 D 192天

 1918年 10月18日 …… 89.50点 A 304天

 1919年 2月8日 …… 79.15点 D 103天

 7月14日 …… 112.50点 A 156天

 8月20日 …… 98.50点 D 37天

 11月3日 …… 119.62点 A 26天

 11月29日 …… 103.50点 A 26天

 1920年 1月3日 …… 109.50点 A 35天

 2月25日 …… 89.50点 D 53天

 4月8日 …… 105.50点 A 42天

 5月19日 …… 87.50点 D 41天

 7月8日 …… 94.50点 A 50天

 8月10日 …… 83.50点 D 33天

 9月17日 …… 89.75点 A 38天

 12月21日 …… 65.90点 D 96天

 1921年 5月5日 …… 80.50点 A 135天

 6月20日 …… 64.75点 D 46天

 7月6日 …… 69.75点 A 16天

 8月24日 …… 63.90点 D 49天

 1922年 10月14日 …… 103.50点 A 52天

 11月14日 …… 93.50点 D 31天

 1924年 2月6日 …… 101.50点 A 84天

 5月14日 …… 88.75点 D 98天

 5月20日 …… 105.50点 A 98天

 10月14日 …… 99.50点 D 55天

 1925年 1月22日 …… 123.50点 A 100天

 2月16日 …… 117.50点 D 25天

 3月6日 …… 125.50点 A 18天

 3月30日 …… 115.00点 D 24天

 4月18日 …… 122.50点 A 19天

 4月27日 …… 119.60点 D 9天

 11月6日 …… 159.25点 A 192天

 11月24日 …… 148.50点 D 18天

 1926年 2月11日 …… 162.50点 A 78天

 3月3日 …… 144.50点 D 20天

 3月12日 …… 153.50点 A 9天

 3月30日 …… 135.50点 D 18天

 4月24日 …… 144.50点 A 25天

 5月19日 …… 137.25点 D 25天

 8月24日 …… 162.50点 A 97天

 10月19日 …… 145.50点 D 56天

 12月18日 …… 161.50点 A 60天

 1927年 1月25日 …… 152.50点 D 38天

上一页1 / 5下一页
上一篇:第五章 短期价格调整的时间周期
下一篇:第七章 道琼斯30种工业股平均指数的3日图

热门文章